Mazda3

PrivacyverklaringInleiding

 

Mazda Motor Nederland (Mazda) is ervan overtuigd dat de privacy van haar klanten, alsook die van potentiële klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens van haar klanten, potentiële klanten en bezoekers van de Mazda-website worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Niet alleen op basis van lokale wetgeving, maar ook conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

 

Wie zijn wij?

 

Mazda Motor Logistics Europe N.V., een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, tevens handelend onder de naam Mazda Motor Nederland, statutair gevestigd te Willebroek, België, en kantoorhoudende aan de Kouwe Hoek 8 te (2741 PX) Waddinxveen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen in België onder nummer 0406.024.281, alsmede geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34292696, is de Verantwoordelijke voor haar gegevensverwerkingen. 

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Mazda?

 

In het kader van de dienstverlening, verkoop van auto’s en diensten of wanneer je anderszins contact hebt met Mazda, legt Mazda gegevens vast zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en het kenteken van jouw auto. In overeenstemming met de WBP heeft Mazda haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Deze meldingen zijn openbaar en kunnen bekeken worden op het internet.

 

Hoe en wanneer verwerkt Mazda jouw persoonsgegevens?

 

Mazda heeft verschillende doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

- Wanneer je een auto koopt of service afneemt via ons dealernetwerk;

- Wanneer je jouw gegevens achterlaat op onze website(s) en apps (nieuwsbrief inschrijvingen, MyMazda etc.);

- Wanneer je contact hebt met ons klant contact center. Dit contact kan telefonisch, per e-mail of social media zijn;

- Mazda zal rekening houden met de afgegeven toestemmingen en interesse.;

- Bij aanvraag voor een autoverzekering worden jouw gegevens door ons ontvangen en gedeeld met de uitvoerende partij voor de Mazda autoverzekering;

- Wij verwerken jouw gegevens voor interne analyse voor ontwikkeling van producten en diensten, interne procesverbeteringen en marktonderzoek.

 

Verzamelen en verwerken van gegevens in het voertuig

 

Gegevens opgeslagen door de bestuurder

Normaal gesproken kunnen alle gegevens die door de bestuurder in het voertuig zijn opgeslagen, zoals telefonische contactpersonen, navigatiebestemmingen en favorieten op elk moment worden verwijderd.

 

Gegevensopslag in het voertuig

Veel elektronische componenten in uw auto bevatten gegevensopslagmiddelen, voor de tijdelijke of permanente opslag van technische gegevens zoals de voertuigstatus, gebeurtenissen en foutmeldingen. In het algemeen worden deze technische gegevens gebruikt om de toestand van een component, module, systeem of de omgeving bij te houden, zoals bijvoorbeeld:

 

  • Gebruiksomstandigheden van systeemcomponenten (bijvoorbeeld vulniveaus)
  • Statusberichten van het voertuig of van individuele componenten (bijvoorbeeld de wielsnelheid/rijsnelheid, afremming, zijwaartse versnelling)
  • Storingen en defecten in belangrijke systeemcomponenten (bijvoorbeeld de lichten en de remmen)
  • Respons van het voertuig op uitzonderlijke rijsituaties (bijvoorbeeld in werking treden van een airbag, activering van systemen voor stabiliteitsregeling)
  • Omgevingsfactoren (bijvoorbeeld temperatuur)

 

Deze gegevens zijn uitsluitend van technische aard en worden niet alleen gebruikt voor de identificatie en oplossing van problemen, maar ook voor het optimaliseren van de functies van het voertuig. Bewegingsprofielen van gereden routes kunnen niet uit deze gegevens worden afgeleid.

Bij een garagebezoek (bijvoorbeeld voor reparaties, onderhoudswerkzaamheden, garantiediensten, kwaliteitscontrole) kan deze technische informatie uit het geheugen voor gebeurtenissen en foutmeldingen worden gedownload door medewerkers van het onderhoudsnetwerk (waaronder Mazda Motor Corporation en, zo nodig, andere bedrijven en partners van de Mazda-groep). Hiervoor wordt speciale diagnostische apparatuur gebruikt. Zodra een foutmelding is opgelost, wordt de informatie in het geheugen voor foutmeldingen verwijderd of overschreven.

 

Tijdens het gebruik van het voertuig kunnen zich omstandigheden voordoen waarin deze technische gegevens in combinatie met andere informatie (schadeformulier, schade aan het voertuig, getuigenverklaringen, enz.) kunnen worden gebruikt om de identiteit van een persoon te achterhalen, mogelijk met de hulp van een expert.

 

Aanvullende functies die middels een contract met de klant zijn overeengekomen of die wettelijk verplicht zijn, zoals het automatische noodoproepsysteem (eCall), maken het mogelijk dat bepaalde voertuiggegevens vanuit het voertuig worden verzonden.

 

 

Op welke wijze en wanneer worden persoonsgegeven aan derden verstrekt?

 

Wij verstrekken soms persoonsgegevens aan derden die in onze opdracht de persoonsgegevens verwerken. Deze bewerkers zullen jouw persoonsgegevens slechts in onze opdracht en in overeenstemming met de huidige privacywetgeving benutten. Daarnaast kunnen wij, om jou zo snel, goed en uitgebreid mogelijk te informeren, de door jou aangeleverde persoonsgegevens verstrekken aan een Mazda-dealer bij jou in de buurt. Hierdoor is het mogelijk dat een Mazda-dealer jou informeert over producten en diensten. Indien je dat niet op prijs stelt, kun je dat aangeven aan de betreffende dealer.

 

Hoe gebruiken we je e-mailadres?

 

Mazda heeft haar eigen nieuwsbrieven. Wanneer je jouw toestemming hebt gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. Je kunt jouw toestemming altijd intrekken door je af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink. Daarnaast wordt het e-mailadres gebruikt voor de opvolging van door jou geinitieerde acties, zoals de aanvraag van een brochure, en gebruiken wij het e-mailadres voor het toesturen van informatie over (nieuwe) auto’s en diensten van Mazda , indien je daarvoor toestemming hebt gegeven. Die toestemming kun je altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar crmmmnl@mazdaeur.com.

 

Hoe zijn persoonsgegevens beschermd?

 

Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Wat zijn je rechten?

 

Indien je je wilt afmelden van alle informatie dan kan dit via jouw dealer, jouw MyMazda account of door een e-mail te sturen naar crmmmnl@mazdaeur.com. Je beschikt over het recht ons te vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Wij zullen op dit verzoek binnen vier weken reageren. Je kunt ons verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. In geval van aanvullingen of verbeteringen dien je aan te geven welke aanvullingen of verbeteringen doorgevoerd moeten worden. Dit kan via jouw dealer, jouw MyMazda account of door een e-mail te sturen naar crmmmnl@mazdaeur.com. Dit is ook van toepassing indien je (verdere) toezending van informatie over producten of diensten door ons of één van de Mazda-dealers niet op prijs stelt.

 

Cookies

 

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt om je bezoek eenvoudiger en relevanter te maken, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat je niet twee keer dezelfde gegevens hoeft in te voeren of zodat je alleen advertenties te zien krijgt voor modellen waar je daadwerkelijk interesse in hebt. Daarnaast helpen cookies ons om onze website(s) te verbeteren door informatie over de wijze waarop de website(s) worden gebruikt. In het Cookie statement lees je alles over het gebruik van cookies door Mazda.

 

Websites van Mazda en andere websites

 

Op de website van Mazda tref je een aantal links aan naar andere websites. Mazda kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

 

Wijzigingen

 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website.

 

November 2017