Hero

VoorwaardenMazda Motor Nederland waardeert uw belangstelling voor het merk en de modellen. De informatie op deze internetsite is uiterst zorgvuldig samengesteld. Omdat Mazda steeds bezig is de producten en service verder te ontwikkelen kunnen gegevens zoals prijzen, uitrusting, kleuren, technische specificaties en dergelijke tussentijds en zonder aankondiging worden gewijzigd. Alle informatie op deze site is daarom onder voorbehoud. Omdat onder meer gebruik gemaakt wordt van internationale informatie en afbeeldingen van Mazda, kunnen getoonde specificaties en/of uitvoeringen afwijken van de in ons land verkrijgbare producten. Voor exacte specificaties kunt u terecht bij de Mazda-dealer.

 

Op onze internetsite kunt u een indruk krijgen van de kleuren van de diverse modellen. Omdat de kleurweergave via een computermonitor beperkingen kan hebben, verwijzen wij u voor een natuurgetrouwe kleurweergave door naar de dichtstbijzijnde Mazda-dealer.

 

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, zoals alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Mazda. Overname van informatie, teksten of illustraties is toegestaan. Voor commercieel gebruik is toestemming van Mazda Motor Nederland vereist.

 

Deze internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden. Mazda is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van virussen. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar sites van derden. Mazda is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

 

Bezoekers van deze internetsite, die door middel van de op deze internet aangeboden communicatiemiddelen persoonsgegevens, informatie of ideeën in welke vorm dan ook verstrekken, verklaren dat hiermee geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaren Mazda voor de aanspraken van derden c.q. voor directe en indirecte gevolgen die uit deze verstrekking voortkomen. Door informatie en ideeën in welke vorm dan ook aan Mazda te verstrekken geeft u, in geval u op welke wijze dan ook rechten op deze informatie en ideeën toekomen, toestemming aan Mazda om deze informatie en ideeën te gebruiken, te vermenigvuldigen, openbaar te maken, te verspreiden en/of te bewerken. Het voorstaande geldt niet ten aanzien van verstrekte persoonsgegevens. In het onderstaande privacy statement leest u hoe Mazda uw persoonsgegevens behandelt.

 

Bezoekers van deze internetsite, die door middel van de op deze internet aangeboden communicatiemiddelen persoonsgegevens, informatie of ideeën in welke vorm dan ook verstrekken, verklaren dat hiermee geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaren Mazda voor de aanspraken van derden c.q. voor directe en indirecte gevolgen die uit deze verstrekking voortkomen. Door informatie en ideeën in welke vorm dan ook aan Mazda te verstrekken geeft u, in geval u op welke wijze dan ook rechten op deze informatie en ideeën toekomen, toestemming aan Mazda om deze informatie en ideeën te gebruiken, te vermenigvuldigen, openbaar te maken, te verspreiden en/of te bewerken. Het voorstaande geldt niet ten aanzien van verstrekte persoonsgegevens. In het onderstaande privacy statement leest u hoe Mazda uw persoonsgegevens behandelt.

 

Door Mazda verstrekte informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het al dan niet in gewijzigde vorm openbaarmaken, verveelvoudigen, verspreiden en/of het verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Aan de u toegezonden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

In sommige gevallen zal Mazda gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals de gebruikte browser of het computer operating system, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Tijdens een bezoek aan de site kunnen daarom zogeheten 'cookies' op uw systeem geplaatst worden, tenzij de browserinstellingen dit voorkomen. Raadpleeg de Help-functie van uw Internet browser voor verdere details. Met de cookies verzamelde informatie wordt niet gekoppeld aan eventuele door u verstrekte persoonsgegevens.

 

HANDLEIDINGEN

 

Houd u bij het bekijken van de videohandleidingen op deze site rekening met de volgende punten:

 

Gebruik deze functies nooit tijdens het rijden. Wanneer u als bestuurder dit systeem tijdens het rijden gebruikt, kunt u afgeleid worden en de controle over het voertuig verliezen. Dit kan een ongeval, ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben.

 

Deze informatie geeft u een beeld van een aantal bijzondere kenmerken en functies van uw Mazda. De video's vormen een aanvulling op het handboek om u het duidelijkst uit te leggen hoe u het grootste rijplezier beleeft met uw Mazda. De informatie kan echter nooit het Mazda-handboek vervangen.


In uw handboek vindt u nadere gegevens over de functies, belangrijke veiligheidsinformatie, het rijden bij diverse toestanden van de wegen en over het gebruik en het onderhoud. Het handboek bevat meerdere WAARSCHUWINGEN, VEILIGHEIDSINSTRUCTIES en OPMERKINGEN. Een WAARSCHUWING moet in acht worden genomen omdat het negeren ervan kan leiden tot ernstig letsel of de dood.  Een VEILIGHEIDSINSTRUCTIE moet worden opgevolgd omdat het negeren ervan kan leiden tot lichamelijk letsel en/of schade aan uw voertuig. Een OPMERKING bevat informatie die u vaak kan helpen om uw voertuig beter te gebruiken.

 

Alle assistentiesystemen en functies kunnen geen vervanging zijn voor een correcte rijstijl; de operationaliteit van de systemen kan worden beïnvloed door de verkeerssituatie, de weersomstandigheden en uw rijstijl.

 

Alle informatie, specificaties, foto's en illustraties zijn van toepassing op het moment van publicatie. Mazda behoudt zich het recht voor om de specificaties of het ontwerp zonder voorafgaande aankondiging en zonder verplichtingen te wijzigen.

 

Wij willen u erop wijzen dat uw voertuig mogelijk niet met alle in de video getoonde functies is uitgerust.

 

 

PRIVACYVERKLARING

 

Inleiding

 

Dit is de privacyverklaring van Mazda. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Wij streven ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die u (via deze website) aan ons verstrekt, worden door ons verwerkt conform de huidige privacywetgeving.

 

Verzamelde gegevens

 

Om uw aanvraag, voor bijvoorbeeld een brochure, te kunnen behandelen, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens worden door ons ontvangen en verwerkt. Deze gegevens gebruiken wij om de door u gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen. Voorts kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over producten en diensten van onszelf en anderen, op basis van uw persoonlijke voorkeur zorgvuldig geselecteerde derden; als u geen prijs stelt op deze informatie kunt u contact opnemen met onze klantenadministratie (crmmmnl@mazdaeur.com).

 

Verstrekking van persoonsgegeven aan derden

 

Wij verstrekken soms persoonsgegevens aan derden die in onze opdracht de persoonsgegevens verwerken. Deze bewerkers zullen uw persoonsgegevens slechts in onze opdracht en in overeenstemming met de huidige privacywetgeving benutten. Daarnaast kunnen wij om u zo snel, goed en uitgebreid mogelijk te informeren de door u aangeleverde persoonsgegevens verstrekken aan een Mazda-dealer bij u in de buurt. Hierdoor is het mogelijk dat een Mazda-dealer u informeert over producten en diensten. Indien u daar geen prijs op stelt, kunt u dat aangeven aan de betreffende dealer.

 

Bescherming persoonsgegevens

 

Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Cookies

 

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De cookies stellen Mazda in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de diensten. Zo kunnen de website en de diensten aangepast worden aan de wensen van onze klanten en bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de Mazda-website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

 

Uw rechten

 

U beschikt over het recht ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Wij zullen op dit verzoek schriftelijk binnen vier weken reageren. U kunt ons verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. In geval van aanvullingen of verbeteringen dient u aan te geven welke aanvullingen of verbeteringen doorgevoerd moeten worden. Ook op dergelijke verzoeken zullen wij binnen vier weken reageren. Indien u geen prijsstelt op (verdere) toezending van informatie over producten of diensten door ons of één van de Mazda-dealers kunt u dit melden via: Postbus 353, 2740 AJ Waddinxveen

 

Wijzigingen

 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website.

 

Aanvullende voorwaarden Mazda Facebook applicaties

 

Het is toegestaan om de afbeeldingen te veranderen met behulp van de functionaliteit van de app.
Het is toegestaan om afbeeldingen of gewijzigde afbeeldingen op te slaan.
Het is niet toegestaan om teksten die kwetsend, opruiend of discriminerend zijn toe te voegen.
Het is niet toegestaan om de afbeeldingen commercieel te gebruiken.

Mazda Motor Europe GmbH en Mazda Motor Nederland zijn niet aansprakelijk voor de afbeeldingen die via deze website worden gemaakt, bewerkt en doorgestuurd.